Príbeh slovenskej hymny

Uvidel som knihu Príbeh slovenskej hymny a jej autora a hovorím si: „Tak toto bude určite nejaká oficiálna publikácia – Janko Matúška si to však zaslúži!“ Otvoril som ju, zalistoval si v nej a ona oficiálnou naozaj je. Ale...

Mal som česť niekoľko rokov pôsobiť v Dolnom Kubíne, v rodisku a v meste, kde temer celý svoj život strávil štúrovec a autor textu našej štátnej hymny. To bolo dôvodom, aby som sa oboznámil s jeho osudmi. Prekvapil ma jeho v podstate skromný životopis – napríklad v porovnaní s iným štúrovcom Jankom Franciscim – a tiež jeho pomerne málo rozsiahle dielo. Napriek tomu sa Matúška navždy zapísal do slovenských dejín, najmä vďaka textu piesne, ktorú ako prvá spievala revoltujúca Štúrova mladá družina.
Sú veci, ktoré by sme mali vedieť všetci kultúrni ľudia. A takým niečím je aj vznik štátnej hymny. Je dobre, že vznikla táto publikácia, lebo máme možnosť dozvedieť sa nielen všetko dostupné o jej tvorcovi, ale aj o osudoch tejto skladby. Janko Matúška bol aj talentovaným literárnym tvorcom, ktorý nakoniec nerozvinul naplno svoje nadanie. Je teda zaujímavé čítať si aj iné jeho výtvory, lebo tretia časť publikácie obsahuje jeho súborné dielo.
Možno som to trochu prehnal tvrdením, že o vzniku štátnej hymny by sme mali vedieť všetci. No učitelia slovenského jazyka a dejepisu by v tom mali mať jasno – čo keď sa raz žiačik opýta?

Späť na zoznam článkov
Created by run.skHore