Akcie a zľavy
Kategórie

Ako napísať a úspešne obhájiť diplomovú prácu

4,21 
Bežná cena
 
4,95 
Ušetríte
 
15% (0,74 )
Vypredané
Rok vydania
2012
Jazyk
Slovenský
Počet strán
180
Väzba
Brožovaná
Hmotnosť
0,24 kg
ISBN
978-80-8078-472-0
EAN kód
9788080784720
Číslo produktu
324516

Predstavuje šieste, prepracované a doplnené vydanie metodického návodu na spracovanie a obhajobu diplomovej práce, ktorou študujúci završujú druhý stupeň vysokoškolského štúdia. Pomáha študentom radami, návodmi a informáciami, ako si zvoliť tému diplomovej práce, zostaviť osnovu, rozvrhnúť štruktúru, ako zhromažďovať a spracúvať materiál, uvádzať pramene, literatúru, aké sú požiadavky na formálnu úpravu diplomovej práce a ako sa pripraviť na priebeh jej obhajoby.

Hlavnou črtou publikácie je autorova snaha rešpektovať a priblížiť metodické usmernenie (MŠVVaŠ SR) č. 56/2011 o náležitostiach záverečných prác, ich bibliografickej registrácii, uchovávaní a sprístupňovaní (ktoré nadobudlo účinnosť 1. septembra 2011 a na základe ktorého jednotlivé vysoké školy rozpracovali svoje vlastné smernice záväzné pre študentov a zamestnancov), ako aj medzinárodné normy ISO a normy STN, týkajúce sa najmä štruktúry záverečných prác (povinných a fakultatívnych častí a ich presného poradia), resp. základných princípov tvorby citácií a bibliografických odkazov.

Na našom knižnom trhu je to ojedinelá pomôcka, užitočná a praktická príručka nielen pre diplomantov, ale aj pre bakalárov a doktorandov, resp. pre ďalších nádejných autorov odborného, najmä ekonomického textu.
 

Recenzie čitateľov

[zmeniť]
:
Created by run.skHore