Akcie a zľavy
Kategórie

Inventarizace - praktický průvodce + CD

18,72 
Bežná cena
 
23,40 
Ušetríte
 
20% (4,68 )
Nedostupné
Budeme vás informovať, hneď ako bude kniha dostupná
Rok vydania
2017
Jazyk
Český
Počet strán
408
Väzba
Brožovaná
ISBN
239-8
EAN kód
2398
Číslo produktu
319914
Dnem 1. 1. 2016 nabyl účinnosti zákon č. 221/2015 Sb., který novelizuje zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Uvedeným zákonem byla novelizována mimo jiné i ustanovení týkající se inventarizace majetku a závazků (tj. § 30). V souvislosti se jmenovaným zákonem došlo i k novelizaci vyhlášky č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků, s účinností k 1. 1. 2016 vyhláškou č. 372/2015 Sb. Aktuální legislativa k inventarizaci a oceňování majetku a závazků Tato kniha je všestranným rádcem pro účetní jednotky v oblasti organizace a provádění inventarizace majetku a závazků v souladu s danými povinnostmi, které jsou obsaženy v zákoně o účetnictví a vyhlášce č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů. Změny a úpravy jsou komentovány srozumitelným a jasným způsobem. Pro lepší pochopení souvislostí jsou v textu zařazeny odkazy na související ustanovení zákona o účetnictví, vyhlášku č. 410/2009 Sb., vyhlášku č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků, a vyhlášku č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek. Inventarizace krok za krokem Kapitoly knihy logicky popisují jednotlivé fáze inventarizace majetku a závazků včetně skutečností zaúčtovaných v knize podrozvahových účtů tak, jak na sebe navazují, aby čtenář přesně věděl, jakým způsobem má být inventarizace majetku a závazků prováděna a jak má účetní jednotka postupovat (např. při přípravě a organizačním zajištění inventarizace majetku a závazků, stanovení předmětu inventarizace majetku a závazků, vlastního průběhu inventarizace včetně jednotlivých inventur, zjištění inventarizačních rozdílů atd.). V návaznosti na § 2 vyhlášky č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků, kniha podrobně charakterizuje základní pojmy včetně jednoznačných příkladů. Vzory účetních záznamů v editovatelné podobě Součástí knihy jsou nezávazné vzory účetních záznamů a dalších záznamů, které jsou účetní jednotky povinny vypracovat (např. inventurní soupisy, dodatečné inventurní soupisy), včetně povinných obsahových náležitostí uvedených v průkazných účetních záznamů. Nově kniha obsahuje i nezávazné vzory plánu inventur a inventarizační zprávy. Tyto vzory jsou v editovatelné podobě k dispozici rovněž na přiloženém CD.

Recenzie čitateľov

[zmeniť]
:
Created by run.skHore