Akcie a zľavy
Kategórie

Navrhovanie procesov údržby

55,44 
Bežná cena
 
61,60 
Ušetríte
 
10% (6,16 )
U dodávateľa
Vyexpedujeme zvyčajne do 10 pracovných dní
Pridať do zoznamu priani
Rok vydania
2017
Jazyk
Slovenský
Počet strán
542
Väzba
Viazaná
Rozmery
170 x 240 mm
Hmotnosť
1,12 kg
ISBN
978-80-5541-315-0
EAN kód
9788055413150
Číslo produktu
327542
Súčasné trendy v prevádzke strojov a zariadení (všeobecne zložitých technických zariadení), vo výrobnej a prevádzkovej praxi potvrdzujú rozvoj prevádzkových modelov koncepčne založených na vysokom využívaní základných prostriedkov. Ich cieľom je efektívne zhodnotiť funkcie / parametre a výkonnosť týchto zariadení po celú dobu technickej živostnosti. Pohotovosť a prevádzková disponibilita takýchto zariadení sa stáva kritickým faktorom úspešnosti a ekonomickej efektívnosti ich prevádzkovateľa. Paralelne s týmito požiadavkami na stroje a zariadenia pristupujú aj vysoké požiadavky na kvalitu výkonu (produkcie), zvýšené požiadavky na ekológiu a bezpečnosť prevádzky, zvýšené požiadavky na plánovanie a realizáciu vlastnej prevádzky. Realizácia týchto trendov a zvýšených požiadaviek si vyžaduje predovšetkým udržať bezchybný technický stav (prevádzkovú spoľahlivosť) daných zariadení (komplexná starostlivosť) daných zariadení (komplexná starostlivosť o základné prostriedky, stroje a zariadenia) po celú dobu ich technickej živostnosti. Hlavným nástrojom pre realizáciu zmien obsahu a intenzifikácie procesov údržby v súčasných, najmä automatizovaných výrobných a prevádzkových systémoch, je automatizácia činnosti údržby a automatizácia monitoringu technického stavu t systémov. Túto skutočnosť potvrdzujú aj trendy vývoja údržby pre ďalšie obdobie (CRM - Reliability Centred Maintenance: TPM - Total Productivity Maintenace, RBI - Risk Based Inspection,...), ktoré sú založené na rôznych princípoch, napr.: automatizovanej údržby na báze technickej diagnostiky, nových systémoch riadenia údržby (fraktálna organizácia). S nástupom automatizácie (počítačovej podpory) do všetkých inžinierskych procesov, v oblasti riadenia a realizácie údržby nastupuje trend automatizovaných systémov riadenia údržby (CMMS - Computerizde Maintenance Management Systems, CAMMS EAM, ERP, PM,...), ktoré sú integrovanou súčasťou informačných systémov prevádzkovateľa takýchto zariadení. Údržba rieši vždy šesť základných hamletovských otázok, ale najdôležitejšia vždy je: KEDY? Kedy a v ktorom časovom okamihu, po akom (vhodne vyjadrenom) výkone vykonať údržbový zásah, či vôbec nejaký zásah vykonať, či vykonať diagnostickú kontrolu, aká je spoľahlivosť objektov a ako vplýva na údržbu, dá sa využiť spoľahlivosť, resp. bezporuchovosť objektov na riešenie úloh údržby a mnoho ďalších? Hlavná pozornosť je venovaná spoľahlivosti aposteriórnej aj apriórnej (riešeniu FMEA pomocou softwéru), výpočtom ukazovateľov bezporuchovosti pre teoretické modely, návrhu optimálnych intervalov do vykonania údržbového zásahu a aj údržbe orientovanej na spoľahlivosť (CRM). Táto vysokoškolská učebnica je určená pre poslucháčov študijného programu "Údržba dopravných prostriedkov" v študijnom odbore 5.2.2. "Údržba strojov a zariadení" na Strojníckej fakulte Žilinskej univerzity v Žiline, Katedre dopravnej a manipulačnej techniky a všetkým, ktorým záleží na zvyšovaní efektívnosti údržby v hľadaní odpovedí na už uvedené otázky. Poďakovanie patrí aj recenzentom prof. Jozefovi Hrubcovi, CSc. a Ing. Igorovi Reiprichovi, CSc., ktorí cennými radami a pripomienkami prispeli ku sklavitneniu rukopisu. Poďakovanie patrí aj pracovníkom katedry dopravnej a manipulačnej technky za podpru a pomoc.

Recenzie čitateľov

[zmeniť]
:
Created by run.skHore