Akcie a zľavy
Kategórie

Obchodný zákonník

Komentár

24,23 
Bežná cena
 
28,50 
Ušetríte
 
15% (4,27 )
Vypredané
Rok vydania
2012
Jazyk
Slovenský
Počet strán
2192
Hmotnosť
2,68 kg
ISBN
978-80-8078-434-8
EAN kód
9788080784348
Číslo produktu
324447

Tretie, doplnené a prepracované vydanie
•v znení zákona č. 193/2011 Z. z.
•v znení ostatných súvisiacich predpisov prijatých do konca roka 2011

Tretie vydanie komentára k Obchodnému zákonníku je komplexným výkladom jednotlivých ustanovení Obchodného zákonníka po jeho mnohých novelizáciách. Cieľom autorského kolektívu je ponúknuť širokej verejnosti dielo, ktoré podáva zrozumiteľný výklad jednotlivých ustanovení, ich vzájomné väzby, dielo, ktoré zohľadňuje predovšetkým otázky výkladové a aplikačné a v čo najväčšej miere reaguje na problémy praktickej aplikácie Obchodného zákonníka. Na mnohých miestach je výklad doplnený, rozšírený jednak o výklad sporných otázok a jednak o ustanovenia Viedenského dohovoru o medzinárodnej kúpe tovaru.
Výklady sú doplnené publikovanou judikatúrou slovenských súdov (právne vety), judikatúrou Súdneho dvora Európskej únie a odbornou literatúrou k jednotlivým otázkam. Komentár v potrebnej miere reaguje aj na európske právo, predovšetkým na smernice, ktoré boli implementované do právnej úpravy Obchodného zákonníka.
Publikácia Obchodný zákonník - komentár je z praktických dôvodov rozdelená do dvoch zväzkov.

Komentár k Obchodnému zákonníku je určený predovšetkým právnikom, je však použiteľný aj pre neprávnikov, ktorí sa chcú zorientovať v spleti obchodnoprávnej problematiky. Využitie nájde aj u študentov právnických fakúlt, ale aj u študentov ekonomických univerzít.

Komentár Obchodného zákonníka ponúka:
•najrozsiahlejší a najkomplexnejší výklad ustanovení Obchodného zákonníka na slovenskom trhu,
•rozšírený o vyše 400 strán oproti druhému vydaniu z roku 2008
•výklady doplnené publikovanou judikatúrou Súdneho dvora Európskej únie
•doplnenú literatúru k jednotlivým otázkam

Recenzie čitateľov

[zmeniť]
:
Created by run.skHore