Akcie a zľavy
Špeciálne ponuky
Kategórie

Poisťovníctvo a účtovníctvo poisťovní

12,84 
Bežná cena
 
15,11 
Ušetríte
 
15% (2,27 )
Nedostupné
Budeme vás informovať, hneď ako bude kniha dostupná
Rok vydania
2004
Jazyk
Slovenský
Počet strán
314
Rozmery
170 x 239 x 19 mm
Hmotnosť
0,55 kg
ISBN
80-8904-95-5
EAN kód
9788089047956
Číslo produktu
342973
Publikácia sa zaoberá jednou zo špecifických oblastí ekonomiky - komerčným poisťovníctvom a účtovníctvom poisťovní. Je spracovaná v súlade s novými opatreniami MF SR schválenými po prijatí zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, a to opatrenia č. 22 212/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre poisťovne, pobočky zahraničných poisťovní, zaisťovne, pobočky zahraničných zaisťovní a Slovenskú konceláriu poisťovateľov, a opatrenia MF SR 22 213/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní položiek individuálnej účtovnej závierky, obsahovom vymedzení týchto položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie pre poisťovne, pobočky zahraničných poisťovní, záisťovne, pobočky zahraničných zaisťovní a Slovenskú kanceláriu poisťovateľov. Pre oblasť účtovníctva poisťovní predstavuje táto publikácia významný prínos, vzhľadom na to, že sa zaoberá zásadnými zmenami, ktoré v tejto oblasti nastali, najmä čo sa týka členenia niektorých zložiek majetku a záväzkov a ich oceňovania. Prílohou publikácie je účtový rozvrh pre poisťovne, vypracovaný v súlade s rámcovou účtovou osnovou pre poisťovne.

Recenzie čitateľov

[zmeniť]
:
Created by run.skHore