Akcie a zľavy
Kategórie

Prírodoveda pre štvrtákov - Pracovná učebnica pre 4. ročník ZŠ

6,41 
Bežná cena
 
7,54 
Ušetríte
 
15% (1,13 )
Nedostupné
Budeme vás informovať, hneď ako bude kniha dostupná
Rok vydania
2018
Jazyk
Slovenský
Počet strán
112
Väzba
Brožovaná
Rozmery
210 x 297 mm
ISBN
989-18-23
EAN kód
9788081461538
Číslo produktu
346550
Pracovná učebnica je spracovaná podľa iŠVP pre 1. stupeň ZŠ - ISCED 1 pre oblasť Človek a Príroda z roku 2015. Koncepčne nadväzuje na pracovné učebnice Prvouka pre 1. ročník základnej školy, Prvouka pre druhákov a Prírodoveda pre tretiakov. Pracovná učebnica je záverečné dielo skúsených autoriek série učebných materiálov na vyučovanie prvouky a prírodovedy na 1. stupni základnej školy. Stavia na vedomostiach a poznatkoch, ktoré žiak získal v prvom, druhom a najmä v treťom ročníku a komplexne ich uzatvára. Obsah pozostáva z prírodovedného učiva vzdelávacej oblasti Človek a príroda: Neživá príroda a skúmanie prírodných javov, Človek, Prírodné spoločenstvá. Autorky nabádajú a vedú žiakov k cielenému pozorovaniu, k vyjadrovaniu svojich predstáv a k porovnávaniu vecí a javov prostredníctvom didakticky premysleného systému pútavých a zaujímavých úloh. Spracovanie obsahu je postavené na zvedavosti žiaka, na jeho prirodzenej potrebe spoznávať okolitý svet a na jeho aktívnom zapájaní sa do vyučovacieho procesu. Pracovná učebnica preferuje zážitkové učenie, vlastné objavovanie, pátranie a skúmanie prostredníctvom bádateľských a výskumných aktivít. Pracovnú učebnicu sprevádzajú motivačné prvky detektívneho pátrania, pestré a výpovedné ilustrácie, fotografie a sprievodné postavičky. Učivo je spracované na základe osvedčených postupov tradičného vyučovania na 1. stupni základných škôl. Autorky využívajú aj rôzne inovatívne metódy vzdelávania a diagnostikovania žiakov.

Recenzie čitateľov

[zmeniť]
:
Created by run.skHore