Akcie a zľavy
Kategórie

Riadenie motorov použitím systému B&R

13,77 
Bežná cena
 
15,30 
Ušetríte
 
10% (1,53 )
Nedostupné
Budeme vás informovať, hneď ako bude kniha dostupná
Rok vydania
2017
Jazyk
Slovenský
Počet strán
166
Väzba
Brožovaná
Rozmery
210 x 297 mm
Hmotnosť
0,39 kg
ISBN
978-80-5541-327-3
EAN kód
9788055413273
Číslo produktu
327803
Náplňou tejto publikácie je boznámenie s so štruktúrou riadením vybraných druhov motorov pre priemyselnú automatizáciou. Táto publikácia sa viaže na použitý hardvér mechanického modelu riadenia motorov, krížového stola a systému loptičky na kotúčoch, ktoré sú umiestnené v laboratóriách Katedry riadiacich a informačných systémov. V mechanickom modeli riadenia motorov sú osadené kdva krokové motory a jeden synchrónny servomotor. To postačuje pre znázornenia rôznych profilov riadenia motorov a taktiež pre pre názornú demonštráciu asynchrónneho, resp. synchrónneho chodu dvoch osí motorov. Druhým zariadením je krížový stôl, ktorý sa skladá z dvoch lineárnych motorov riadených meničmi Acopos, kde okrem bežných funkcií základných pohybov môžeme implementovať funkciu CNC stroja. Posledným zariadením je systém riadenia polohy loptičky, kde je použitý trojfázový asynchrónny motor a frekvenčný menič. V jednotlivých systémoch sú tiež podrobne opísané použité snímače. Študenti budú mať takto možnosť bližšie sa zoznámiť s riadením a polohoaním osí motorov pomocou PLC a meničov, naviac majú možnosť dobre sa naučiť pracovať v novom , inovovanom softvérovom prostredí Automation Studio, programovať riadiace aplikácie pomocou PLC s využitím meničov pre rôzne druhy motorov, implementovať riadiace algoritmy a tvoriť vizualizácie pre operátorské rozhraniena zariadeniach typu PowerPanel. Ďalším cieľom tejto publikácie je podpora nového predmetu "Akčné členy pre automatizáciu", ktorý bol zavedený do študijného programu automatizácia. Hlavným zameraním tohto predmetu bude naučiť študentov teóriu pohonov najčastejšie používaných strojov v automatizácii. Ďalej podľa možnosti v čo najväčšej miere ich konfrontovať s problémami a riešeniami pohonných mechanizmov, pred ktoré budú postavené v automatizačnej prxi. Tento nový predmet nahrádza existujúce predmety venované len elektrickým strojom a dopĺňa ich o pneumatické a hydraulické systémy. Po úspešnom absolvovaní predmetu "Akčné členy pre automatizáciu" by študenti mali byť schopní identifikovaťa rozlišovať medzi rôznymi typmi záťažových charakteristík motorov a vedieť správne nakonfigurovať riadiaci systém s takýmti pohonom. Pre tento predmet je táto publikácia veľmi cenným štartom a základom ďalších rozširujúcich publikácií. V neposlednom rade je úlohou tejto publikácie podrobne vysvetliť a odôvodniť jednotlivé kroky a konfiguráciu pri tvorbe projektu, podať osobné skúsenosti a rady, opísať možné problémy ktoré sa počas tvorby projektu môžu vyskytnúť. Nakoľko sa jedná o programovanie reálnej mechaniky, ktorá má určité ohraničenia, je veľmi dôležité dbať na opatrnosť a myslieť na možné deštrukčné následky. Treba si preto dobre uvedomiť aké má riadený systém hranice, z čoho plynú rôzne softvérové a hardvérové ohraničenia.

Recenzie čitateľov

[zmeniť]
:
Created by run.skHore