Akcie a zľavy
Špeciálne ponuky
Kategórie

Természetismeret harmadikosoknak munkáltató tankönyv

Prírodoveda pre tretiakov pre školy s VJM. Pracovná učebnica pre 3. ročník ZŠ

8,39 
Bežná cena
 
9,32 
Ušetríte
 
9% (0,93 )
U dodávateľa
Vyexpedujeme zvyčajne do 10 pracovných dní
Pridať do zoznamu priani
Rok vydania
2018
Jazyk
Slovenský-Maďarský
Počet strán
72
Väzba
zošitová zošitová
Rozmery
210 x 295 mm
Hmotnosť
0,21 kg
ISBN
978-80-8146-145-3
EAN kód
9788081461453
Číslo produktu
341219
Pracovná učebnica Prírodoveda pre tretiakov s VJM je spracovaná podľa iŠVP pre 1. stupeň ZŠ ISCED 1 pre oblasť Človek a príroda z roku 2015. Pracovná učebnica koncepčne nadväzuje na pracovné učebnice Prvouka pre 1. ročník s VJM základnej školy školy a Prvouka pre druhákov s VJM od autoriek Rút Dobišovej Adame a Oľgy Kováčikovej. Spracovanie obsahu je postavené na zvedavosti žiaka, na jeho prirodzenej potrebe spoznávať okolitý svet a na jeho aktívnom zapájaní sa do vyučovacieho procesu. Žiak sa učí prostredníctvom zážitkov, objavuje a spoznáva svet okolo seba, učí sa v ňom orientovať a skúmať ho prostredníctvom bádateľských a výskumných aktivít. Pracovnú učebnicu sprevádzajú motivačné prvky objaviteľskej námornej plavby, pestré a výpovedné ilustrácie a sprievodné postavičky, ktorými sú štyria námorníci. Autorky sprístupňujú učivo formou kvalitných didaktických úloh a využívajú rôzne inovatívne metódy vzdelávania a diagnostikovania žiakov. Pracovná učebnica preferuje zážitkové učenie, vlastné objavovanie, pátranie a skúmanie. Je zameraná na aktívnu manipuláciu žiakov s materiálmi, s ktorými sa stretávajú v bežnom živote. Pracovná učebnica okrem nového učiva a základných úloh obsahuje aj dostatok úloh na precvičovanie a upevňovanie učiva, ale aj doplnkové, zábavné úlohy a časť na zaznamenávanie počasia a sebahodnotenie žiaka, ktoré je vhodné pre samotného žiaka, ale aj slúži učiteľovi ako spätná väzba. Priamo na stranách, pri jednotlivých témach sú uvedené cieľové kompetencie, ktoré vychádzajú z požiadaviek ISCED 1. Predstavujú spojenie obsahového a výkonového štandardu. Slúžia učiteľom na lepšiu orientáciu v jednotlivých témach. Poukazujú na to, čo je potrebné pri danej téme zvládnuť. K pracovnej učebnici Prírodoveda pre tretiakov s VJM sú vypracované podrobné metodické komentáre vo forme tlačenej publikácie pre učiteľa, ktoré predstavujú podrobné metodické pokyny potrebné na prácu s jednotlivými úlohami Súčasťou komplexnej podpory pre učiteľa je kompletná metodická podpora prostredníctvom programu aitec offline k Prírodovede pre tretiakov, ktorá je nezávislá na pripojení na internet a je vhodná na prácu na interaktívnej tabuli alebo na projekciu pomocou počítača a dataprojektora.

Recenzie čitateľov

[zmeniť]
:
Created by run.skHore