Akcie a zľavy
Špeciálne ponuky
Kategórie

UZZ 23/2017 Trestný zákon, Trestný poriadok

9,17 
Bežná cena
 
11,46 
Ušetríte
 
19% (2,29 )
U dodávateľa
Vyexpedujeme zvyčajne do 10 pracovných dní
Pridať do zoznamu priani
Rok vydania
2017
Jazyk
Slovenský
Počet strán
312
Väzba
brožovaná
Rozmery
148 x 210 mm
EAN kód
8584113061261
Číslo produktu
333798
podľa právneho stavu k 29. 11. 2017 (Úplne znenia zákonov 23/2017) Úplné znenie zákona č. 300/2005 Z. z. TRESTNÝ ZÁKON Po zmene zákonom č. 264/2017 Z. z. *Do zákona sa vkladá nový paragraf Nekalá likvidácia, ktorým sa zavádza trestný čin nekalej likvidácie a nepodania návrhu na vyhlásenie konkurzu štatutárnym orgánom včas. Po novele zákonom č. 274/2017 Z. z. *V súlade s požiadavkou smernice 2012/29/EÚ sa formulačne dopĺňa osobitný motív v § 140 písm. e) o odkaz na pojmy pohlavie v rámci právnej úpravy osobitného motívu. Úplné znenie zákona č. 301/2005 Z. z. TRESTNÝ PORIADOK Po zmene zákonom č. 236/2017 Z. z.: *V súvislosti s novým zákonom o európskom vyšetrovacom príkaze v trestných veciach a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa Trestný poriadok dopĺňa o nové ustanovenie, ktoré umožní slovenským orgánom vydať rozhodnutie, ktoré je potrebné na to, aby sa mohol úkon vykonať v cudzine. *Vo vzťahu k smernici o prezumpcii neviny ide o úpravu, ktorej cieľom je posilniť právo na spravodlivý proces v trestnom konaní, a to stanovením spoločných minimálnych pravidiel týkajúcich sa určitých aspektov prezumpcie neviny a práva byť prítomný na súdnom konaní. Po zmene zákonom č. 274/2017 Z. z.: *Trestný poriadok sa prepája s novým zákonom v oblasti práv obetí trestných činov. Na účely riadnej transpozície smernice 2012/29/EÚ sa rozširujú základné zásady trestného konania, pojmový aparát používaný Trestným poriadkom, nanovo sa upravujú informačné povinnosti voči poškodenému a svedkovi, posilňuje sa postavenie poškodeného (obete) v trestnom konaní, a to najmä vo vzťahu k deťom. Rozširujú sa možnosti poskytovania najmä právnej pomoci poškodenému, upravujú sa podmienky vykonávania výsluchu s ohľadom na potreby obetí, obmedzuje sa využitie inštitútu konfrontácie, mení sa koncept odvádzania peňažných prostriedkov na všeobecne prospešné účely, a to jeho nahradením jediným účelom, ktorým je podpora a ochrana obetí trestných činov. Modifikujú sa pravidlá uzatvárania dohody o vine a treste medzi obvineným a prokurátorom s cieľom posilniť postavenie poškodeného a v neposlednom rade sa upravuje tzv. adhézne konanie.

Recenzie čitateľov

[zmeniť]
:
Created by run.skHore