Akcie a zľavy
Špeciálne ponuky
Kategórie

UZZ 26/2018 Trestný zákon, Trestný poriadok, Zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb

10,84 
Bežná cena
 
13,55 
Ušetríte
 
20% (2,71 )
Nedostupné
Budeme vás informovať, hneď ako bude kniha dostupná
Rok vydania
2018
Jazyk
Slovenský
Počet strán
336
Väzba
brožovaná
Rozmery
148 x 210 mm
EAN kód
8584113061889
Číslo produktu
346009
Trestný zákon, Trestný poriadok, Zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb podľa právneho stavu k 30. 6. 2018 (Úplne znenia zákonov 26/2018). Úplné znenie zákona č. 300/2005 Z. z. TRESTNÝ ZÁKON Po zmene zákonom č. 161/2018 Z. z.: *V § 68 je upravená fikcia ukončenia výkonu trestu odňatia slobody pri osobách podmienečne prepustených z výkonu trestu odňatia slobody, a nie pri podmienečne odsúdených osobách, ktoré de facto vo výkone trestu ani neboli, ak v rámci skúšobnej doby viedli riadny život a splnili podmienky podmienečného odsúdenia. Ide o precizáciu ustanovenia a odstránenie zrejmej logickej chyby. *Novelizovaným znením sa vylučuje účinná ľútosť pri daňových trestných činoch spáchaných organizovanou skupinou alebo zločineckou skupinou. *Zmeny nadväzujú na novú právnu úpravu terorizmu. Pôvodná právna úprava terorizmu spočívala v trestnom čine terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme. Nová právna úprava sprehľadňuje, dopĺňa a rozdeľuje pôvodnú skutkovú podstatu tohto trestného činu na viac samostatných skutkových podstát trestný čin teroristického útoku, trestný čin niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin financovania terorizmu a nový trestný čin cestovania na účel terorizmu. Úplné znenie zákona č. 301/2005 Z. z. TRESTNÝ PORIADOK Po zmene zákonom č. 161/2018 Z. z.: *Právnou úpravou sa dopĺňa spôsob zaznamenávania výsluchu obvineného, ak ide o osobu mladšiu ako 18 rokov. Predmetnou úpravou sa navrhovateľ snaží zabezpečiť dostatočnú ochranu detí, ktoré sú podozrivými alebo obvinenými osobami v trestnom konaní a ktoré nie sú vždy schopné pochopiť obsah výsluchov, ktoré sa s nimi vedú. Z tohto dôvodu sa navrhuje uskutočniť výsluch obvineného mladšieho ako 18 rokov s využitím technických zariadení určených na záznam zvuku a obrazu. *Súčasná právna úprava umožňuje oprávneným subjektom podať sťažnosť do troch dní, pričom novým znením sa stanovuje, že má ísť o pracovné dni. *Ustanovenia dielu upravujúceho konanie proti mladistvým sa nepoužijú, ak dôjde k vzneseniu obvinenia až po dovŕšení devätnásteho roku veku obvineného. Úplné znenie zákona č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb Po zmene zákonom č. 161/2018 Z. z.: *Úpravou sa aktualizuje katalóg trestných činov terorizmu obsiahnutý v zákone o trestnej zodpovednosti právnických osôb, za ktoré možno vyvodiť trestnú zodpovednosť právnickej osobe o nové trestné činy týkajúce sa terorizmu tak, aby bol zohľadnený nový koncept hmotnoprávnej úpravy v tejto oblasti.

Recenzie čitateľov

[zmeniť]
:
Created by run.skHore