Akcie a zľavy
Kategórie

UZZ 35/2014 Zákony o spotrebných daniach

6,88 
Bežná cena
 
8,60 
Ušetríte
 
20% (1,72 )
Nedostupné
Budeme vás informovať, hneď ako bude kniha dostupná
Rok vydania
2014
Jazyk
Slovenský
Počet strán
276
Väzba
brožovaná
Rozmery
148 x 210 mm
EAN kód
8584113058933
Číslo produktu
325134
Zákony o spotrebných daniach Podľa právneho stavu k 9.12.2014 (Úplné znenia zákonov 35/2014) Úplné znenie zákona č. 98/2004 Z. z O SPOTREBNEJ DANI Z MINERÁLNEHO OLEJA Po zmene zákonom č. 323/2014 Z. z.: Úprava umožní užívateľskému podniku, ktorý zabezpečuje úlohy v oblasti jadrovej bezpečnosti jadrových zariadení, aby mohol v prípade, že nepoužil daňovo zvýhodnený minerálny olej určený na použitie v generátoroch záložného zariadenia, tento minerálny olej so súhlasom colného úradu pri jeho obmene zaslať inému užívateľskému podniku alebo daňovému skladu na prepracovanie. Úpravou sa jednoznačne stanovuje, že prevádzkovateľ daňového skladu alebo oprávnený príjemca, alebo registrovaný odosielateľ, bude môcť v rámci svojich oprávnení, vyrábať, spracúvať, skladovať, prijímať alebo odosielať v pozastavení dane iba tie minerálne oleje, ktoré bude mať uvedené v povolení na prevádzkovanie daňového skladu alebo v povolení na prijímanie minerálneho oleja z iného členského štátu v pozastavení dane, alebo v povolení na odosielanie minerálneho oleja v pozastavení dane po jeho prepustení do colného režimu voľný obeh. V súvislosti s bojom proti daňovým únikom sa ustanovuje, aby správca dane mal možnosť dočasne pozastaviť prístup do elektronického systému prepráv minerálneho oleja daňovému subjektu, ktorým je užívateľský podnik, prevádzkovateľ daňového skladu, oprávnený príjemca alebo registrovaný odosielateľ, ak má správca dane odôvodnenú obavu, že nesplatná daň alebo nevyrubená daň bude v rozsahu presahujúcom zloženú zábezpeku na daň, v čase jej splatnosti a vymáhateľnosti nevymožiteľná alebo že v tomto čase bude vymáhanie dane spojené so značnými ťažkosťami. Úplné znenie zákona č. 609/2007 Z. z O SPOTREBNEJ DANI Z ELEKTRINY, UHLIA A ZEMNÉHO PLYNU A O ZMENE A DOPLNENÍ ZÁKONA Č. 98/2004 Z. Z. O SPOTREBNEJ DANI Z MINERÁLNEHO OLEJA V ZNENÍ NESKORŠÍCH PREDPISOV Po zmene zákonom č. 323/2014 Z. z. Úplné znenie zákona č. 530/2011 Z. z. O SPOTREBNEJ DANI Z ALKOHOLICKÝCH NÁPOJOV Po zmene zákonom č. 323/2014 Z. z. Úplné znenie zákona č. 530/2011 Z. z. O SPOTREBNEJ DANI Z ALKOHOLICKÝCH NÁPOJOV Po zmene zákonom č. 323/2014 Z. z.

Recenzie čitateľov

[zmeniť]
:
Created by run.skHore