Akcie a zľavy
Kategórie

Vývoj a perspektívy svetovej ekonomiky

Globálna finančná a hospodárska kríza

11,22 
Bežná cena
 
13,20 
Ušetríte
 
15% (1,98 )
U dodávateľa
Vyexpedujeme zvyčajne do 10 pracovných dní
Pridať do zoznamu priani
Rok vydania
2009
Jazyk
Slovenský
Počet strán
275
Väzba
brožovaná
Rozmery
150 x 210 mm
ISBN
978-80-7144-175-5
EAN kód
9788071441755
Číslo produktu
325094
Súčasnú hospodársku a finančnú krízu je možné považovať za jednu z najvýznamnejších výziev na udržateľnosť globalizačného procesu. Napriek významným prínosom globalizácie svetovej ekonomiky - aj keď nie všetky krajiny majú rovnaké výhody - pokiaľ ide o liberalizáciu mobility globálneho kapitálu, tovarov a služieb, vzhľadom na interdependenciu globálnej ekono­miky dochádza aj k vzájomnému negatívnemu vplyvu v časoch bankových, menových a hospodárskych kríz. V tomto kontexte, napriek tomu, že prebie­hajúca kríza bola na začiatku vnímaná ako kríza, ktorá sa týka výlučne USA, postupne sa ukázalo, že ide o najzávažnejšiu celosvetovú hospodársku krí­zu po druhej svetovej vojne, tak z pohľadu jej rozsahu, ako aj jej negatívnych dopadov na globálnu ekonomiku. V danej súvislosti vystupujú do popredia viaceré ešte nezodpovedané otázky. Medzi najdôležitejšie patria: prečo došlo k takej masívnej hospodár­skej kríze; prečo nebolo možné krízu prejudikovať; kto je za krízu zodpo­vedný; aké nástroje hospodárskej politiky sú vhodné na zastavenie krízy a na riešenie jej dôsledkov; do akej miery balíky hospodárskych stimulov môžu ovplyvňovať budúce správania tak podnikov, ako aj jednotlivcov, pokiaľ ide o ich vnímanie rizík; čo by sa malo urobiť, aby sa podobná kríza neopa­kovala a pod. Hoci balíky ekonomických stimulov jednotlivých krajín sú od­lišné, v skutočnosti sa ich vlády zhodli v tom, že sú nevyhnutné mimoriadne rozsiahle zásahy do ekonomiky, aby sa zastavil prepad hospodárskeho rastu a alarmujúci rast nezamestnanosti. Avšak, napriek doterajším snahám vlád sa ukazuje, že hospodárska poli­tika je bezradná, pretože k viditeľnému pozastaveniu krízy zatiaľ nedošlo. Samozrejme, pôsobenie balíkov hospodárskych stimulov spravidla prináša efekt až s istým časovým oneskorením. V tomto kontexte sa predpokladá (i keď prognózy sa líšia), že do konca roku 2009 by malo dôjsť k zastaveniu prepadu hospodárskeho rastu a v priebehu roka 2010 už k oživeniu svetovej ekonomiky. Cieľom predkladanej monografie je analyzovať príčiny, dopady a vý­chodiská súčasnej finančnej a hospodárskej krízy tak z aspektu globálnej ekonomiky, ako aj jednotlivých regiónov či zoskupení.

Recenzie čitateľov

[zmeniť]
:
Created by run.skHore