Akcie a zľavy
Kategórie

Zákon o sťažnostiach

2. doplnené a podstatne prepracované vydanie

34,65 
Bežná cena
 
38,50 
Ušetríte
 
10% (3,85 )
U dodávateľa
Vyexpedujeme zvyčajne do 10 pracovných dní
Pridať do zoznamu priani
Rok vydania
2017
Jazyk
Slovenský
Počet strán
214
Väzba
brožovaná
Rozmery
151 x 214 mm
ISBN
978-80-89446-76-6
EAN kód
9788089446766
Číslo produktu
323480
Toto druhé - doplnené a podstatne prepracované - vydanie komentára zohľadňuje aj rozsiahlu novelizáciu vykonanú zákonom č. 94/2017 Z. z. s účinnosťou od 01. júna 2017. Právna úprava sťažnostného práva – zák. č. 9/2010 Z. z. - je veľmi dôležitá a nanajvýš aktuálna, o čom svedčí aj veľký počet sťažností prijímaných orgánmi verejnej moci a aj obcami. Zákonná úprava možnosti obracať sa na orgány verejnej správy prostredníctvom sťažností sa dotýka širokej verejnosti – preto je nevyhnutné poznať a orientovať sa v celom texte zákona a správne ho aplikovať. Podrobnému rozboru jednotlivých ustanovení je venovaný práve tento podrobný komentár. V detailnom poznámkovom aparáte, vrátane použiteľných častí dôvodovej správy sa poukazuje predovšetkým na podstatné súvislosti jednotlivých ustanovení zákona s ďalšími ustanoveniami, ako aj so súvisiacimi právnymi predpismi. Pri výklade pojmov sa vychádzalo zo znenia a zo zmyslu príslušného ustanovenia zákona – práve zásady používané pri výklade zákonov umožňujú čítať zmysel právnej normy vyjadrenej v právnych vetách nie len na základe znenia legálnych definícií, ale i vo vzťahu ku kontextu, zmyslu a účelu celej právnej úpravy obsiahnutej v predmetnom zákone. Praktickým, úplne zrozumiteľným a prehľadným spôsobom vysvetľuje všetky dôležité a podstatné stránky fungovania a rozhodovania obce vo veciach sťažnostného práva hmotného i procesného. Obsahuje tiež množstvo odporúčaní pre praktickú činnosť, konkrétne odpovede na problémy praxe. Očakávame, že táto monografia bude slúžiť na pohotovú a rýchlu orientáciu v jednej časti právnej úpravy verejnej správy a v nevyhnutnej miere aj v problematike, ktorá s touto oblasťou úzko súvisí. OBSAH: Základné ustanovenia § 1-4 § 1 § 2 § 3 § 4 Podávanie sťažností § 5-28 § 5 Podávanie sťažností § 6 Odloženie sťažnosti § 7 § 8 Utajenie totožnosti sťažovateľa § 9 Prijímanie sťažností § 10 § 11 Príslušnosť na vybavenie sťažnosti § 12 § 13 Lehota na vybavenie sťažnosti § 14 (vypúšťa sa – zák. č. 94/2017 Z. z.) § 15 Oboznamovanie s obsahom sťažnosti § 16 Spolupráca sťažovateľa § 17 Súčinnosť orgánov verejnej správy § 18 Prešetrovanie sťažnosti § 19 Zápisnica o prešetrení sťažnosti § 20 Oznámenie výsledku prešetrenia sťažnosti § 21 Opakovaná sťažnosť a ďalšia opakovaná sťažnosť § 22 Sťažnosť proti vybavovaniu sťažnosti § 23 Kontrola vybavovania sťažností § 24 Poriadková pokuta § 25 Spoločné ustanovenia § 26 Prechodné ustanovenia § 26a Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. júna 2017 § 27 Zrušovacie ustanovenie § 28 Účinnosť

Recenzie čitateľov

[zmeniť]
:
Created by run.skHore