Akcie a zľavy
Kategórie

Cvičenia z biografistiky

9,99 
Bežná cena
 
11,10 
Ušetríte
 
10% (1,11 )
U dodávateľa
Vyexpedujeme zvyčajne do 10 pracovných dní
Pridať do zoznamu priani
Rok vydania
2017
Jazyk
Slovenský
Počet strán
117
Väzba
Brožovaná
Rozmery
170 x 240 mm
Hmotnosť
0,26 kg
ISBN
978-80-5541-336-5
EAN kód
9788055413365
Číslo produktu
327545
Biografia (biografistika, biografistické štúdie, životoúpisy) patrí ´medzi základné historické vedecké disciplíny, spoločne s historiografiou, geografiou a vlastivedou (regioonalizmom). Od vzniku vysokoškolského študijného odboru Knižnično-informačné štúdie r. 2002, dnes v programe Mediamatika a kultúrne dedičstvo, na Žilinskej univerzite v Žiline, saq v rámci nich na prvom bakalárskom i druzhom magesterskom stupni vyučuje predmet Biografistika 1 a 2. Popri perednáškach sa vedú aj cvičenia z biografistiky, pričom čoraz aktuálnejšie, vzhľadom na minimaluzovanie poznatkov poslucháčov z histórie a biografie, sa vynárala potreba napísan ia cvičebnice, v ktorej by sa študencti na základe teoretických znalostí (definície, terminológia, predmet, dejiny, typológia biografických žánrov, biografická dokumentácia) svojili praktické zručnosti, spočívajúce v tvorbe odborných biografických článkov, štruktúrovaných biografií, nektológov, minimálnych kalendárií, bio-bibliografií, biogramov, stručných biografických sloveníkov, biografických a literárnych rozhovorov. V kultúrnosplôočťenskom priestore existujú biografické pracoviská alebo sú súčasťami bibliogtafických oddelení všetkých typov sústavy knižníc, ktoré sa špecializujú aj na dokumentovanie a propagovanie života, diela a trvorivých aktivít osobností, najmä literárne činných od celonárodnej až po regionálnu úroveň. Tento moderný trend rozvoja biografitiky sa aplikuje aj v iných pamäťových inštitúciách , ako sú múzeá, archívy, galérie, pamiatkové ústavy, kultúrne podniky a osvetové inštitúcie, oriientujúce sa na mapovanie a prezentvanie života a diela osobností, ktoré sú interakčnezviazané s ich pôsobnosťou. preto vystupuje do popredia požiadavka, aby absolventi vysokoškolského študijného programu Mediamatika a kultúrne dedičstvo, resp. jeho dokumentácia mali praktick osvojené poznatky v odbore biografistika a dokázali ich využívať v praxi. Metodika cvičebnice je zameraná na vybrané prednáškové sylaby, uvádzané štyrmi základnými tézami, zároveň obsahujú úvod do danej problematiky, štyri podkapitoly a záver. Po nich nasledujú príklady, úlohy a testy. Na záver každej prednášky je citovaná základná literatúra. Na konci cvičebnice sa nachádza celkový prehľad literárnych prameňov, ktorý má doplňujúci a odporúčajúci charakter.

Recenzie čitateľov

[zmeniť]
:
Created by run.skHore