Obchodné podmienky

Objednávanie tovaru

Odoslaním objednávky vybraného tovaru zákazník potvrdzuje záväznosť svojej objednávky a súhlasí s nákupným poriadkom. Po odoslaní objednávky sa zákazníkovi zobrazí informácia o zaradení jeho objednávky do objednávkového systému. Ak zákazník pri zadaní objednávky správne vyplní e-mailovú adresu, doručí sa mu potvrdenie jeho objednávky. Ak sa informácia o odoslaní objednávky nezobrazí alebo kópia objednávky na zadanú e-mailovú adresu nebude doručená, kontaktujte nás v najbližšom možnom termíne.
 

Ceny

Všetky ceny sú uvedené vrátane DPH. Pre zákazníka platí cena uvedená ako „Cena pre Vás“, t. j. cena po zľave. Zľavy a akcie sa navzájom nekombinujú.
 

Spôsob platby

Zákazník si môže vybrať z týchto druhov platieb:

Dobierka– platba pri doručení tovaru poštovou službou na adresu uvedenú v objednávke.
Prevod– zákazník po odoslaní objednávky prevedie platbu na účet prevádzkovateľa internetového obchodu č. 2626026869/1100 (Tatra banka), IBAN: SK6611000000002626026869 alebo 352951125/0900 (Slovenská sporiteľňa), IBAN: SK2509000000000352951125. Ako variabilný symbol platby použije číslo, ktoré systém vygeneruje. Po pripísaní čiastky na účet bude tovar okamžite poslaný zákazníkovi na fakturačnú, resp. doručovaciu adresu uvedenú v objednávke.
e Platba VÚB
Je určená pre klientov Všeobecnej úverovej banky, ktorí majú zriadený internet banking. Po výbere platby prostredníctvom e Platby VÚB bude zákazník presmerovaný na platobný portál VÚB. Po prihlásení sa do systému, sa mu zobrazí príkaz na úhradu, ktorý môže potvrdiť. Komunikácia prebieha iba medzi kupujúcim a serverom VÚB. Údaje potrebné pre prihlásenie do systému pozná len banka a zákazník, ktorý ich vypĺňa priamo na zabezpečenej webovej stránke banky.
Sporopay
Je určená pre klientov Slovenskej sporiteľne, ktorí majú zriadený internet banking. Každý klient Slovenskej sporiteľne, využívajúci službu internetbanking automaticky, bez akýchkoľvek doplňujúcich poplatkov, získava možnosť zaplatiť za objednaný tovar alebo službu priamo zo stránky internetového obchodníka, na ktorej sa nachádza odkaz na službu.
TatraPay
Je určená pre klientov Tatra banky, ktorí majú zriadený internet banking. Po výbere platby bude zákazník presmerovaný na platobný portál Tatra banky.
CardPay
On line platba embossovanými platobnými kartami VISA a Eurocard/MasterCard. Po výbere spôsobu platby platobnou kartou bude zákazník presmerovaný na stránku Tatra banky, kde je potrebné vyplniť číslo karty, ochranný trojmiestny kód CVV a platnosť karty.
Banka následne zrealizuje platbu v autorizačnom centre. Bezpečnosť: Internetový obchodník sa nedostane k údajom pre použitie platobnej karty. Tieto údaje pozná len zákazník a Tatra banka, ktorá službu zabezpečuje. Zákazník údaje vypĺňa priamo na zabezpečenej stránke Tatra Banky. Prenos dôverných údajov o platobnej karte je chránený bezpečnostným protokolom a zneužitie údajov treťou osobou nie je možné.
Všetky v súčasnosti ponúkané formy elektronického bankovníctva (platenia za tovar cez internet) sú realizované priamo na stránkach Vašej banky, ktorá nám poskytne jedine informáciu o úspešnosti či neúspešnosti platby a Vaše meno, prípadne číslo účtu (aby sme vedeli platbu identifikovať a v prípade potreby vrátiť). V žiadnom prípade sa nedozvieme žiadne ďalšie informácie, ako Vaše prihlasovacie údaje alebo zostatok na Vašom účte.
 

Spracovanie objednávky

V prípade nejasností má prevádzkovateľ, právo kontaktovať zákazníka prostredníctvom ním zadaných údajov, a preto je v záujme zákazníka poskytnúť pravdivé údaje.
 

Spôsob, cena a doba doručenia

Tovar sa zákazníkovi doručí prostredníctvom Slovenskej pošty resp. kuriérskou spoločnosťou Geis na fakturačnú, prípadne doručovaciu adresu, ak je zadaná v objednávke. Tovar zvyčajne zasielame do  zvyčajne 10 pracovných dní od prijatia objednávky, pri českých tituloch, ktoré nemáme na sklade sa táto doba môže predĺžiť, (k tomuto treba pripočítať približne 3 – 5 pracovných dní, toľko trvá doručenie Slovenskou poštou), prípadne 24 hodín kuriérskou službou (doručuje sa iba v pracovné dni). Dodacia lehota má orientačný charakter. V prípade, že si objednáte viac titulov s rôznymi dodacími dobami, pošleme Vám ich až vtedy, keď budeme mať na sklade všetky.
Pri prevzatí zásielky je zákazník povinný skontrolovať zásielku, či nebol poškodený obal zásielky (mechanické poškodenie spôsobené prepravou) a či je tovar bez vád. V prípade viditeľného poškodenia zásielky alebo tovaru je zákazník oprávnený zásielku neprevziať, pretože tým sa reklamácia na poškodenú zásielku nevzťahuje.
Pri niektorých tituloch, hlavne českých, sa táto doba môže predĺžiť. Tituly, pri ktorých je poznámka „Na sklade“ expedujeme do 24 hodín. V prípade, že si objednáte titul, ktorý sa medzitým vypredal, budeme Vás o tom informovať prostredníctvom e-mailu, resp. telefonicky a dohodneme ďalší postup. O odoslaní zásielky Vás budeme informovať mailom na adresu, ktorú ste uviedli pri registrácii.  
Tovar je možné odobrať aj osobne na adrese Vydavateľstva Matice slovenskej, s. r. o., M. R. Štefánika 25/A, 036 01 Martin. Pri osobnom odbere môžete zaplatiť v hotovosti. Pri tomto spôsobe odberu nie je účtovaný žiadny poplatok za doručenie. Balné u nás neplatíte.

Cenník poštovného: (platí len pri odoslaní jednej zásielky)
Suma objednávky Poštovné - 
doručenie kuriérom
Poštovné -
odber na výdajných miestach Zásielkovňa.sk
Poštovné - 
doručenie Slovenskou poštou
Platba dobierkou      
do 49 € 2,99 € 2.99 € 3.99 €
nad 49 0 € 0 € 1.99
Elektronická platba      
do 49€ 2,59 € 2.59 € 3.59 €
nad 49 € 0 € 0 € 1.59 €
 
Výhody v doručovaní zásielok kuriérskou službou
   - knihy vám budú doručené priamo do vašich rúk
  -  doručenie do 24 hodín od expedície objednávky (doručuje sa v pracovné dni)
  - opakované doručenie
  - sledovenie zásielky na internete
Pri nákupe za veľkoobchodné ceny:
- poštovné od 100 EUR s DPH - cena zadarmo

Objednávanie do zahraničia

Ak chcete zaslať balík na územie mimo Slovenska, kontaktujte nás na e-mailovej adrese: info@vydavatel.sk, kde vám oznámime presnú výšku poštovného do krajiny určenia. Poštovné účtujeme podľa platného sadzobníka Slovenskej pošty.
 

Záruka, reklamácia a storno objednávky

Na tovar u nás zakúpený poskytujeme záruku 24 mesiacov, ktorá plynie od prevzatia tovaru zákazníkom.
1. storno objednávky:
Objednávku môže zákazník stornovať  do 7 dní od jej odoslania, týka sa to len objenávok, ktoré neboli ešte odoslané. Kontaktujte nás, prosím, na adrese: info@vydavatel.sk.
Predávajúci má právo stornovať objednávku, ak z dôvodu nedostupnosti tovaru ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v požadovanej lehote alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne na náhradnom plnení.
V prípade, že zákazník uskutočnil platbu prostredníctvom internet bankingu a pri storne (príp. zmene) objednávky, požiada o vrátenie platby na e-mailovej adrese: info@vydavatel.sk. Peniaze mu vrátime do 14 dní na účet, ktorý nám oznámi.

2. odstúpenie od zmluvy
Zákazník je oprávnený odstúpiť od zmluvy aj bez uvedenia dôvodu v súlade s ust. § 7 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku v lehote 14 dní od prevzatia tovaru alebo odo dňa uzavretia zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči (napr. e-knihy, software a pod.). V prípade, ak v rámci jednej objednávky bol tovar dodaný oddelene, lehota na odstúpenie plynie okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný.
V súlade s ust. § 7 ods. 6 zákona č. 102/2014 Z.z. spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovo-obrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak zákazník tento obal rozbalil.
Zákazník môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy podľa § 7 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z.z. u predávajúceho v listovej podob alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči (e-mail), pričom môže vyplniť formulár v nasledujúcej podobe:

VZOROVÝ FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY
(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)
– Komu .............. [Predávajúci doplní svoje meno, priezvisko a adresu miesta podnikania, ak ide o fyzickú osobu, ktorá je podnikateľom, obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania, ak ide o právnickú osobu, prípadne faxové číslo a e-mailovú adresu]:
– Týmto oznamujem/oznamujeme*, že odstupujem/odstupujeme* od zmluvy na tento tovar/od zmluvy o poskytnutí tejto služby* : ..............
– Dátum objednania/dátum prijatia* ..............
– Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov* ..............
– Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov* ..............
– Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov* (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe) ..............
– Dátum ..............
* Nehodiace sa prečiarknite.

Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty podľa § 7 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z.z.
Zákazník je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť na adresu Vydavatelstvo Matice Slovenskej, s. r. o., M. R. Štefánika 25/A, 036 01 Martin. Tovar nám, prosím, neposielajte na dobierku. Spolu s tovarom nám pošlite faktúru (daňový doklad) a kópiu potvrdenia o doručení vystavenú doručovateľom.
Tovar je možné vrátiť aj osobne v našom kníhkupectve, na vyššie uvedenej adrese.
Najneskôr do 14 dní od doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy Vám vrátime kúpnu cenu, ktorá bude zaslaná na Vami uvedený účet, v prípade, že sa nedohodneme na inom spôsobe. Kúpnu cenu Vám nie sme povinní vrátiť pred tým, ako nám bude tovar doručený alebo kým nepreukážete zaslanie tovaru späť na našu adresu.
V prípade neoprávneného odstúpenia od zmluvy Vám bude tovar vrátený na Vaše náklady.

3. reklamácia:
Vybaveniu Vašej objednávky venujeme maximálnu pozornosť, ale aj napriek tomu sa môže stať, že kniha môže mať nedostatky. Môže dôjsť nielen k výrobnej vade (prevrátená väzba, chýbajúce strany), alebo k poškodeniu zásielky pri preprave.
3.1. kontrola tovaru pri prevzatí:
1.     Pri prevzatí tovaru je zákazník povinný skontrolovať, či obal, v ktorom je tovar zabalený, nie je poškodený. V prípade jeho poškodenia je nutné na mieste dodania tovaru spísať s prepravcom - kuriérskou službou protokol o zistených vadách spôsobených počas prepravy. Ak zákazník tovar prevezme aj napriek evidentnému poškodeniu obalu, predávajúci neuzná prípadné neskoršie reklamácie z tohto dôvodu.
2.     Zákazník je povinný dodaný tovar prehliadnuť bez zbytočného odkladu po jeho prevzatí.
3.     Ak zákazník zistí nekompletnosť tovaru alebo akékoľvek poškodenie tovaru spôsobené prepravou, ktoré sa neprejavuje vonkajším poškodením obalu, je povinný reklamáciu bezodkladne uplatniť u predávajúceho. V prípade, že zákazník neuplatní u predávajúceho reklamáciu v lehote podľa predchádzajúcej vety, dodávka tovaru sa považuje za kompletnú a bez závad a reklamácie z tohto titulu nebudú akceptované.
4.     Zákazník je povinný predávajúcemu reklamovať vady tovaru zakúpeného na vydavatel.sk bez zbytočného odkladu podľa podmienok uvedených v príslušných ustanoveniach Obchodného zákonníka a Občianskeho zákonníka v platnom znení. Pri prevzatí zásielky je zákazník povinný skontrolovať zásielku, či nebol poškodený obal zásielky (mechanické poškodenie spôsobené prepravou) a či je tovar bez vád. V prípade viditeľného poškodenia zásielky alebo tovaru je zákazník oprávnený zásielku neprevziať.

V prípade, že nie ste s obsahom zásielky spokojný, predkladáme Vám nasledujúci REKLAMAČNÝ PORIADOK:
a) Pre reklamáciu tovaru platia príslušné ustanovenia občianskeho a obchodného zákonníka, ako aj zákona o ochrane spotrebiteľa. Reklamáciu vybavuje obchodné oddelenie Vydavateľstva Matice slovenskej, s. r. o., M. R. Štefánika 25/A, 036 01 Martin, tel.: (043) 324 04 23, e-mail: info@vydavatel.sk
b) Ku každému tovaru je priložená faktúra, ktorá zároveň slúži ako záručný list.
c) Ak kupujúci/odberateľ zistí akýkoľvek rozdiel medzi faktúrou a skutočne dodaným tovarom (druh alebo množstvo), uplatní si písomnú (telefonickú, e-mailovú reklamáciu (najneskôr do 14 dní) adresovanú predajcovi. Ak tak neurobí, vystavuje sa riziku, že sa mu neskoršia prípadná reklamácia nemusí uznať.
d) )   Reklamovaný tovar v neporušenom stave aj s pripojenou kópiu faktúry a s presným popisom predmetu reklamácie zákazník doručí osobne alebo pošle na vlastné náklady na adresu Vydavateľstvo Matice slovenskej, s. r. o., M. R. Štefánika 25/A, 036 01 Martin. Predávajúci vybaví reklamáciu ihneď, najneskôr však do 30 dní.
e) Predávajúci po vybavení reklamácie bez zbytočného odkladu informuje zákazníka prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky o výsledku reklamácie, resp. priamo zašle tovar na svoje náklady na adresu kupujúceho.
f) Nárok na uplatnenie reklamácie zaniká v prípadoch, ktoré vyplývajú z Občianskeho alebo Obchodného zákonníka. Ide napríklad o nevhodné zaobchádzanie s tovarom, mechanické poškodenie a pod. Nezodpovedáme za oneskorenú dodávku tovaru zavinenú doručovateľom (Slovenská pošta, kuriér) alebo nesprávne udanou adresou prijímateľa. Zákazník nadobúda vlastnícke právo k tovaru jeho prevzatím v mieste dodania a úplným zaplatením kúpnej ceny. Prevzatím tovaru prechádza na zákazníka rovnako nebezpečenstvo náhodného poškodenia pri preprave a tým sa na tovar nevzťahuje reklamácia.
 

Ochrana osobných  údajov

V zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov by sme Vás chceli informovať o tom, že odoslaním objednávky nám ako náš zákazník umožňujete, aby spoločnosť Vydavateľstvo Matice slovenskej, s. r. o. ako správca údajov evidovala, spracovala alebo použila Vaše osobné údaje (meno, adresa, telefónne číslo, fax, e-mail, pri právnických osobách aj IČO, DIČ, bankové spojenie), v súlade s týmto zákonom, na účely zasielania tovaru, ponukových listov. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné. Kedykoľvek môžete požiadať prostredníctvom e-mailu o vymazanie alebo úpravu Vami poskytnutých osobných údajov. Vaše údaje evidujeme po dobu 5 rokov. V prípade, že nastane zmena vo Vašich údajov, prosíme Vás, aby ste nám to oznámili ! Tieto informácie sú nutné pre identifikáciu kupujúceho a používame ich na účely doručenia tovaru, komunikácie so zákazníkom, umožnia nám previezť nutné účtovné operácie, vyhotoviť daňový doklad, poprípade identifikovať vašu platbu cez bankový prevod. Sú uchovávané v chránenej databáze na našom serveri, aby ste ich nemuseli nanovo zapisovať pri každej návšteve. Sú taktiež potrebné pre náš účtovný a fakturačný systém.
Vaše údaje neposkytujeme žiadnym iným subjektom, s výnimkou organizácií, s ktorými je spolupráca nevyhnutná pre správne vybavenie Vašej objednávky. Sú to najmä banky (v niektorých prípadoch poskytnutie Vášho mena) a doručovateľské služby (adresa na dodanie). Tieto údaje sú však vždy poskytnuté jednorázovo pre vybavenie Vašej konkrétnej objednávky. Databázu údajov nepredávame, neprenajímame ani inak neposkytujeme žiadnej tretej strane.


 
Created by run.skHore