Vážení zákazníci,

od 25. mája 2018, vrátane, sú vaše osobné údaje spracovávané v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení platnom a účinnom od 25. mája 2018.
Môžete nás kedykoľvek požiadať, aby sme vaše údaje prestali evidovať a prestali vám informácie zasielať alebo sa jednoducho odhlásite cez odhlasovací link. 
Created by run.skHore